Lipovce

Aktuálne z obce

Zubná ambulancia - zatvorená v mesiai jún 2022
Kategória: Novinky
Popis: Z dôvodu čerpania dovolenky bude zubná ambulancia zatvorená. Rozpis čerpania dovolenky nájdete v prílohe.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 04.07.2022 o 14:03

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Kategória: Novinky
Popis: V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovciach ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2022 o 18,00 hodine v kultúrnom dome v Lipovciach
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 28.06.2022 o 09:57

Návrh VZN č. 4/2022 o organizovaní miestneho referenda
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia, Vnútorné predpisy
Popis: Návrh VZN 2022_4 o organizovaní miestneho referenda_.rtf (203.15 kB)
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 10.06.2022 o 00:00

Návrh VZN č. 3/2022 oo určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia, Vnútorné predpisy
Popis: VZN 2022_3 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD_.rtf (201.49 kB)
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 10.06.2022 o 00:00

obecný úrad zatvorený
Kategória: Novinky
Popis: Dobrý deň. Oznamujeme občanom, že dňa 6.6.2022 t.j. pondelok bude obecný úrad zatvorený z dôvodu odstávky elektriny. Za pochopenie ďakujeme.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 03.06.2022 o 16:13

Zmena hodín pre verejnosť
Kategória: Novinky
Popis: Vedúca pobočky slovenskej pošty Lipovce oznamuje, že v dňoch 6.6. a 7.6.2022 bude z technických príčin pobočka v Lipovciach zatvorená.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 03.06.2022 o 16:12

Výkup papiera
Kategória: Novinky
Popis: Dňa 4.6.2022 o 12:30 v obci Lipovce pred obchodom Jednota prebehne výkup papiera výmenou za hygienické potreby.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 01.06.2022 o 18:47

Obecný úrad zatvorený
Kategória: Novinky
Popis: Dobrý deň. Oznamujeme občanom, že počas dní 1.6. a 2.6.2022 bude obecný úrad Lipovce zatvorený z dôvodu odstávky a rekonštrukcie elektrického vedenia. Ďakujeme za porozumenie.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 31.05.2022 o 14:15

Zmena hodín pre verejnosť
Kategória: Novinky
Popis: Vedúca pobočky slovenskej pošty Lipovce oznamuje, že v dňoch 31.5., 1.6. a 2.6.2022 bude z technických príčin pobočka v Lipovciach zatvorená
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 30.05.2022 o 14:09

Obecný úrad zatvorený
Kategória: Novinky
Popis: Oznamujeme občanom že dňa 26.5.2022 bude obecný úrad v Lipovciach zatvorený z dôvodu PN a iných pracovných povinností. Ďakujem za porozumenie.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 25.05.2022 o 16:12

Zmena hodín pre verejnosť - slovenská pošta
Kategória: Novinky
Popis: Vedúca pobočky Slovenskej pošty v Lipovciach oznamuje, že počas dní 26.5. a 27.5.2022 budú poskytované služby verejnosti iba v čase od 13:00 do 15:15.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 25.05.2022 o 16:03

Zápis detí do MŠ Lipovce
Kategória: Novinky
Popis: Zápis detí do MŠ Lipovce
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 11.05.2022 o 08:33

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Kategória: Novinky
Popis: V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovciach ktoré sa uskutoční dňa 19.04.2022 o 19,00 hodine v zasadacej miestnosti OÚ v Lipovciach
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 14.04.2022 o 09:15

Veľkokapacitné kontajnery
Kategória: Novinky
Popis: V dňoch od 7.4.2022 do 11.4.2022 bude pristavený veľkokapacitný kontajner pri zastávke SAD v strede obce a v dňoch 11.4.2022 až 14.4.2022 bude pristavený pri cintoríne. Tieto kontajnery slúžia občanom obce na uloženie veľkoobjemného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 06.04.2022 o 08:20

Pošta zatvorená
Kategória: Novinky
Popis: Vedúca pošty Lipovce oznamuje, že dňa 7.4.2022 bude pobočka pošty v obci Lipovce zatvorená.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 06.04.2022 o 08:16

zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Lipovce
Kategória: Novinky
Popis: ZŠ s MŠ Lipovce pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka dňa 6.4.2022 od 13:00 do 16:30 v budove školy.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 30.03.2022 o 10:07

Zber elektroodpadu
Kategória: Novinky
Popis: Dobrý deň. Dňa 16.3.2022 od 8:00 bude v obci Lipovce prebiehať zber elektroodpadu. Odpad stačí vyložiť pred bránu. Bližšie informácie v letáku.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 14.03.2022 o 15:12

Výkup papiera
Kategória: Novinky
Popis: Dňa 12.3.2022 o 9:00 sa v obci Lipovce uskutoční výkup papiera. Oprava v letáku miesto výkupu pred Potravinami COOP Jednota. Viac informácií v letáku.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 10.03.2022 o 09:54

SMS rozhlas
Kategória: Novinky
Popis: Vážení občania. Dôležité info zasielame v obci aj formou SMS. Podrobnejšie info na letáku a čoskoro aj v poštovej schránke.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 01.03.2022 o 08:43

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Kategória: Novinky
Popis: V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovciach ktoré sa uskutoční dňa 04.02.2022 o 16,00 hodine v kultúrnom dome v Lipovciach
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 03.02.2022 o 12:37

Zastupovanie zubnej ambulancie
Kategória: Novinky
Popis: OZNAM o zastupovaní zubnej ambulancie počas vianočných sviatkov
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 17.12.2021 o 10:39

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Kategória: Novinky
Popis: V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovciach ktoré sa uskutoční dňa 19.12.2021 o 13,00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Lipovciach
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 17.12.2021 o 10:08

Zber starého papiera
Kategória: Novinky
Popis: POZOR ZMENA času výkupu papiera !!! V sobotu 18. 12. 2021 - o 13:30 hod. pri predajni Jednota sa uskutoční výkup papiera.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 14.12.2021 o 12:01

VP 2/2022 Sadzobník cien za poskytované služby a činnosti zabezpečované obcou Lipovce
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia, Vnútorné predpisy
Popis: VP 2_2022 Sadzobník cien za poskytované služby a činnosti zabezpečované obcou Lipovce.rtf (171.75 kB)
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 14.12.2021 o 00:00

VZN č. 1/2022 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení na území obce Lipovce
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia, Vnútorné predpisy
Popis: VZN č. 1_2022 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení na území obce Lipovce.rtf (84.11 kB)
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 14.12.2021 o 00:00

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunále odpady a DSO
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia, Vnútorné predpisy
Popis: VZN č. 2_2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunále odpady a DSO r.rtf (246.65 kB)
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 14.12.2021 o 00:00

Očkovanie v obci Fričovce
Kategória: Novinky
Popis: Dňa 8.10.2021 v obci Fričovce prebehne očkovanie jednodávkovou vakcínou Janssen. Viac info v plagátiku
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 07.10.2021 o 09:05

Výkup papiera
Kategória: Novinky
Popis: V sobotu 9.10.2021 o 9:00 pri obchode Jednota, prebehne výkup papiera výmenou za hygienické a toaletné potreby. Vykupujeme aj prepálený kuchynský olej zabalený v pet fľašiach, ktoré musia byť dobre uzavreté. Nevykupuje sa kartón, ani papier zabalený v krabiciach !!!
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 06.10.2021 o 15:39

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov
Kategória: Novinky
Popis: Mimoriadne núdzové opatrenia týkajúce sa chovateľov ošípaných
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 16.08.2021 o 14:17

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Kategória: Novinky
Popis: V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovciach ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2020 o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Lipovciach
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 21.06.2021 o 12:03

Testovanie
Kategória: Novinky
Popis: Dobrý deň. testovanie v obci Lipovce sa bude konať v sobotu 17.4.2021 v kultúrnom dome. Čas odberov : 8:00 - 11:45 a 13:00 - 17:00. Počet ľudí čakajúcich v rade si budete môcť overiť na tel.č. 0951 673 116. číslo bude dostupné od 8:00 - 17:00.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 16.04.2021 o 09:36

Oznam od MUDZr. Bráz
Kategória: Novinky
Popis: Oznam o presťahovaní ambulancie
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 25.03.2021 o 14:21

Testovanie
Kategória: Novinky
Popis: Dobrý deň. Testovanie v obci Lipovce sa bude konať v sobotu 20.3.2021 v kultúrnom dome. Čas odberov : 8:00 - 11:45 a 13:00 - 17:00. Počet ľudí čakajúcich v rade si budete môcť overiť na tel.č. 0951 673 116. číslo bude dostupné od 8:00 - 17:00.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 17.03.2021 o 15:40

Testovanie 6.3.2021
Kategória: Novinky
Popis: Testovanie 6.3.2021
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 02.03.2021 o 15:04

Testovanie
Kategória: Novinky
Popis: Dobrý deň. Testovanie v obci Lipovce sa bude konať v sobotu 20.2.2021 v kultúrnom dome. Čas odberov : 8:00 - 11:45 a 13:00 - 16:45. Počet ľudí čakajúcich v rade si budete môcť overiť na tel.č. 0951 673 116. číslo bude dostupné od 8:00 - 17:00. Testovanie je verejné.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 17.02.2021 o 08:31

Testovanie
Kategória: Novinky
Popis: Dobrý deň. Z dôvodu efektívnosti odberného miesta na test covid 19 (ľudské a finančné zdroje a zaťaženie) sme sa dohodli na striedaní jeho organizácie s OcÚ Šindliar v týždňových intervaloch tak, aby každý občan obcí Lipovce a Šindliar mal zabezpečený prístup k testovaniu. Najbližšie testovanie prebehne dňa 13.2.2021 v čase od 9:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 v Kultúrnom dome obce Šindliar.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 10.02.2021 o 14:34

Testovanie 6.2.2021
Kategória: Novinky
Popis: Dobrý deň. Testovanie v obci Lipovce sa bude konať v sobotu 6.2.2021 v kultúrnom dome. Čas odberov : 8:00 - 11:45 a 13:00 - 17:45. Počet ľudí čakajúcich v rade si budete môcť overiť na tel.č. 0951 673 116. číslo bude dostupné od 7:00 - 18:00. Taktiež ak technika dovolí, bude vysielaný live prenos obrazu (na FB stránke obce Lipovce) priestoru pred kultúrnym domom.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 05.02.2021 o 09:29

screening Lipovce
Kategória: Novinky
Popis: Podrobnosti k sceeningu 23.1.2021 v obci Lipovce
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 21.01.2021 o 15:49

Zoznam odberových miest
Kategória: Novinky
Popis: Pre lepšiu orientáciu zverejňujem zoznam odberových miest na vyšetrenie covid 19 v okresoch Prešov a Sabinov.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 10.12.2020 o 09:25

Obecné zastupiteľstvo
Kategória: Novinky
Popis: Dňa 11.12.2020 o 18:00 sa v Kultúrnom dome s.č.61 obce Lipovce uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné, za dodržania covid opatrení.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 10.12.2020 o 09:20

Zber papiera
Kategória: Novinky
Popis: Dňa 28.11.2020 sa v obci Lipovce bude konať zber papiera v čase od 14:20 pred predajňou Jednota. Zber sa bude konať výmenou za toaletné a hygienické potreby. Kartón sa nevykupuje a výkup oleja je pozastavený. Olej sa bude vykupovať po novom roku.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 26.11.2020 o 13:33

Zber elektro-odpadu
Kategória: Novinky
Popis: Dňa 20.11.2020 v čase od 9:00 sa v obci uskutoční zber elktro - odpadu a bielej techniky. Elektro - odpad stačí vyložiť pred bránu.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 18.11.2020 o 14:55

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Kategória: Novinky
Popis: Dňa 20.11.2020 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lipovce v Kultúrnom dome s.č.61 obce Lipovce o 18:00.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 18.11.2020 o 14:49

Plošné testovanie II. kolo
Kategória: Novinky
Popis: II. kolo plošného testovania v obci Lipovce sa bude konať v nedeľu 8.11.2020. Zmena v časoch odberov!!!! Ďalšie info v plagátiku.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 06.11.2020 o 08:16

Zmena termínu !!!!
Kategória: Novinky
Popis: Plošné testovanie v obci Lipovce sa presúva na Nedeľu 1.11.2020. Všetky ostatné informácie platia.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 30.10.2020 o 19:16

Informácie k sobotnému testovaniu
Kategória: Novinky
Popis: Informácie k sobotnému testovaniu
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 29.10.2020 o 15:32

"Spoločná zodpovednosť"
Kategória: Novinky
Popis: Dobrý deň. Nakoľko je plošné testovanie vo fáze prípravy, všetky potrebné informácie a pokyny pre občanov budú zverejnené vo štvrtok popoludní - večer. Taktiež každá domácnosť dostane do poštovej schránky všetky informácie vo štvrtok večer. Ďakujem za pochopenie.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 28.10.2020 o 14:54

"Spoločná zodpovednosť"
Kategória: Novinky
Popis: Dobrý deň. Dobrovoľníci ochotní pomôcť s plošným testovaním v obci Lipovce, prosím nahláste sa na starosta@lipovce.eu alebo formou sms na 0948 302 891 v rozsahu - meno, priezvisko, tel. číslo.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 26.10.2020 o 13:46

Oznam - očkovanie proti chrípke
Kategória: Novinky
Popis: Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Bráza oznamuje občanom, že očkovanie proti chrípke sa bude vykonávať v mesiaci október.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 01.10.2020 o 11:01

Obecné zastupiteľstvo
Kategória: Novinky
Popis: Dňa 24.9.2020 o 18:00 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lipovce v zasadacej miestnosti obecného úradu. Zasadnutie je verejné.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 22.09.2020 o 14:22

Oznam - Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Bráz
Kategória: Novinky
Popis: Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Bráz, Chminianska Nová Ves bude ordinovať od 27.júla 2020 len na základe objednávky. Neobjednaní pacienti nebudú vyšetrení. Pacienti sa môžu prísť objednať osobne alebo telefonicky, tel.č.0917 074 420.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 09.07.2020 o 09:13

Obecné zastupiteľstvo
Kategória: Novinky
Popis: Dňa 26.6.2020 o 18:00 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lipovce v zasadacej miestnosti obecného úradu. Zasadnutie je verejné.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 23.06.2020 o 11:57

Aktuálne informácie do Vášho telefónu
Kategória: Novinky
Popis: Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 21.03.2020 o 18:14

Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry
Kategória: Verejné obstarávanie
Popis:
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 06.03.2020 o 15:01

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou.
Kategória: Voľby, referendum, sčítanie SODB
Popis:
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 21.10.2019 o 11:57

Rekonštrukcia mostových objektov v obci Lipovce
Kategória: Verejné obstarávanie
Popis: Výzva na predkladanie ponúk ku projektu "Rekonštrukcia mostových objektov v obci Lipovce"
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 06.09.2019 o 16:20

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmy
Kategória: Rozpočet obce
Popis:
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 09.05.2019 o 13:37

Čerpanie rozpočtu r. 2018
Kategória: Rozpočet obce
Popis:
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 09.05.2019 o 13:36

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavky
Kategória: Rozpočet obce
Popis:
Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 09.05.2019 o 13:33