Lipovce

Aktuálne z obce

Brigáda v Lačnovskom kaňone
Kategória:
Popis:

Príspevok Brigáda v Lačnovskom kaňone je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 10.08.2022 o 08:25

Rekonštrukcia mostových objektov
Kategória:
Popis:

počas rokov 2021 a 2022 prebehla rekonštrukcia mostových objektov v obci Lipovce. Projekt bol podporený sumou 49 250 € prostredníctvom výzvy MAS_035/7.2/1 vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Partnerstvo BACHUREŇ na základe stratégie CLLD „Bachureň – územie, ktoré nás spojilo“

Príspevok Rekonštrukcia mostových objektov je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 03.08.2022 o 09:01

Deň obce Lipovce
Kategória:
Popis:

Pozývame obyvateľov obce, priateľov, návštevníkov a všetkých dobrých ľudí na Deň obce Lipovce dňa 30.7.2022 zo začiatkom od 9:00 v areáli ZŠ s MŠ Lipovce.

Príspevok Deň obce Lipovce je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 25.07.2022 o 19:43

Zubná ambulancia – zatvorená v mesiaci júl 2022
Kategória:
Popis:

Príspevok Zubná ambulancia – zatvorená v mesiaci júl 2022 je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 04.07.2022 o 19:33

Požičovňa
Kategória:
Popis:

aaaaa

Príspevok Požičovňa je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 25.05.2022 o 09:14

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Kategória:
Popis:

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovz v o l á v a mzasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovciachktoré sa uskutočnídňa 19.04.2022 o 19,00 hodinev zasadacej miestnosti OÚ v Lipovciach

Príspevok Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 25.05.2022 o 08:09

Pošta
Kategória:
Popis:

Príspevok Pošta je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 24.05.2022 o 20:35

Camp Zlaté Kopyto-Kopytovská Dolina
Kategória:
Popis:

MVDr. Oto Kandrač Camp Zlaté Kopyto-Kopytovská Dolina: ubytovanie kapacita cca 70 miest, sprievodcovská činnosť,školské výlety, škola v prírode, letné tábory, jazda na koníkoch, rodinné stretnutia.

Príspevok Camp Zlaté Kopyto-Kopytovská Dolina je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 24.05.2022 o 18:58

Chata Zuzana
Kategória:
Popis:

Mgr. Peter Miženko

Príspevok Chata Zuzana je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 24.05.2022 o 18:56

Otvorili sme online podateľňu tlačív
Kategória:
Popis:

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Príspevok Otvorili sme online podateľňu tlačív je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 24.05.2022 o 18:25

Zápis detí do MŠ Lipovce
Kategória:
Popis:

Príspevok Zápis detí do MŠ Lipovce je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 25.04.2022 o 08:09

Veľkokapacitné kontajnery
Kategória:
Popis:

V dňoch od 7.4.2022 do 11.4.2022 bude pristavený veľkokapacitný kontajner pri zastávke SAD v strede obce a v dňoch 11.4.2022 až 14.4.2022 bude pristavený pri cintoríne.Tieto kontajnery slúžia občanom obce na uloženie veľkoobjemného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

Príspevok Veľkokapacitné kontajnery je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 03.04.2022 o 08:07

Pošta zatvorená
Kategória:
Popis:

Vedúca pošty Lipovce oznamuje, že dňa 7.4.2022 bude pobočka pošty v obci Lipovce zatvorená.

Príspevok Pošta zatvorená je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 02.04.2022 o 08:07

zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Lipovce
Kategória:
Popis:

ZŠ s MŠ Lipovce pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka dňa 6.4.2022 od 13:00 do 16:30 v budove školy.

Príspevok zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Lipovce je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 01.04.2022 o 08:05

Telocvičňa Lipovce
Kategória:
Popis:

V roku 2021 bola spracovaná projektová dokumentácia pre projekt: „Telocvičňa Lipovce“ v rozsahu pre územné rozhodnutie. Spracovanie tejdo dokumentácie finančne podporil Prešovský samosprávny kraj.

Príspevok Telocvičňa Lipovce je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 25.05.2021 o 07:58

Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v obci Lipovce.
Kategória:
Popis:

V mesiaci Jún 2020 boli v okolí Lipoviec dané do uživania: vyhliadkový mostík, vstupná brána, uzavretý prístrešok a 2 ks otvorených prístreškov z projektu „Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v obci Lipovce. Pribudli informačné tabule informujúce návštevníkov o faune, flóre a zaujímavostiach v okolí obce. Rekonštrukcia starých a výstavba nových oddychových, informačných a zážitkových prvkov projektu zkvalitní a zatraktívni pobyt a oddych návštevníkov ako aj miestnych obyvateľov v Národnej prírodnej rezervácií Kamenná… Čítať viac

Príspevok Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v obci Lipovce. je zobrazený ako prvý na Lipovce.


Bližšie v tomto odkaze
Zverejnené: 25.06.2020 o 07:57